logo

Om Drømmefanger

Drømmefanger er et gratistilbud til barn og unge i Oslo som ønsker å danse urbane stiler

Drømmefanger er et treårig prosjekt som benytter seg av urban kultur og kunst som metode i sosialt arbeid med barn og unge. Dans kan være veien til sosial deltakelse, inkludering og samhold. Aktivitetene skal nå bredt og på tvers av etniske, religiøse, sosio-økonomiske og geografiske skillelinjer. Prosjektet er en storsatsning på barn og unge.

Prosjektet tilbyr pr i dag Hiphop, Breaking, Locking, Popping, House, Afrobeats, African House og Dancehall

Prosjektet administreres av Yngvar Halvorsen ved Norges Danseforbund.

 

Oppstart:

Drømmefangerprosjektet startet som en ide hos danser og entreprenør Huyen Huynh. Huyen ble født på en flyktningleir i Hong Kong. Hun kom til Danmark som båtflyktning og startet sin dansekarriere der. Hun flyttet til Norge i 2002 hvor hun startet det kjente Hip Hop Huset Circle. Drømmefanger har sitt utspring hennes personlige erfaringer og hennes observasjoner av hindringer og utfordringer som hun har observert som en tilrettelegger av danse og fritidsaktiviteter for barn og unge i over 16år.  Huyen er også svært aktiv innen det frivillige miljøet i Norges Danseforbund. Huyen har også opprettet Norges første utdannelse innen Hip Hop og Urbane stiler og er for tiden faglig ansvarlig ved Hip Hop linjen ved Bårdar Akademiet. Huyen er fra 2018 en av to faglige prosjektkoordinatorer for Drømmefanger prosjektet. 

Thomas Prestø kunstnerisk leder og grunnlegger for Tabanka Dance Ensemble og hadde ansvaret for å få prosjekt på plass og legge grunnalget.  Thomas har hatt en lang internasjonal karriere og startet det profesjonelle kompaniet og talentutviklingsarena Tabanka i 2007. Siden oppstarten har Tabanka hatt over 700 000 publikum, har gjort 21 helaftens forestillinger og har hatt hele 4 Urpremierer på Den Norske Opera og Ballett. Tabanka kombinerer arbeid med seriøs kunstnerisk utvikling og kunstproduksjon med ungdomsarbeide. Thomas Prestø og Tabanka mottok i 2017 OXLO-prisen for sitt inkluderende arbeide på kulturfeltet.  Thomas har skrevet

P
SPAN
Word count: 409 Draft saved at 1:06:29 pm. Last edited by Thomas Prestø on December 21, 2017 at 12:31 am

WordPress Access Control

Publish

Status: Published Edit status
Visibility: Public Edit visibility
Published on: Mar 14, 2017 @ 13:02Edit date and time
Readability: Needs improvement
SEO: Not available

Page Attributes

Need help? Use the Help tab above the screen title.

Featured Image

Yoast SEO

General Page Metabox

Page Settings
Page Style

https://www.drommefanger.com/wp-content/themes/kinetika/framework/options/images/metaboxes/page_rightsidebar.pnghttps://www.drommefanger.com/wp-content/themes/kinetika/framework/options/images/metaboxes/page_leftsidebar.pnghttps://www.drommefanger.com/wp-content/themes/kinetika/framework/options/images/metaboxes/page_nosidebar.pnghttps://www.drommefanger.com/wp-content/themes/kinetika/framework/options/images/metaboxes/page_edgetoedge.png

With Sidebar : Displays post with sidebar – two columns
Fullwidth without sidebar : Displays post as without sidebar
Edge to Edge : Edge to Edge – same as 100% Width Template
Choice of Sidebar
Default Sidebar
For Sidebar Active Pages and Posts
Switch Menu
Default Menu
Select a different menu for this page
Page Title
Theme Options default
Page title
Fullscreen Toggle
Theme Options default
Fullscreen Toggle
Background Settings
Page Background color

Page background color
Page Opacity
Default
Page background opacity
Background Slideshow / Image from
Static Image from Theme options
Static Image from Theme options Satic image set from theme options as background
Slideshow from Theme options: Slideshow chosen from theme options as background
Slideshow from post/page image attachments: Slideshow from images attached to this post/page
Static image using post/page featured image: Static image from featured image of this post/page
Slideshow from a fullscreen post: Slideshow from a fullscreen post – choose from next selector.
Static image using custom background image: Static image from custom background image url listed below
Background Color: Background color choice
Background Slideshow from a fullscreen post
Not Selected
Note :If selected, your choice of fullscreen slideshow post is used to create the page background slideshow
Background Video from a fullscreen post
Not Selected
Note :Display page background using youtube or html5 videos
Custom background image URL
Upload or provide full url of background. eg. http://www.domain.com/path/image.jpg

Revisions

Comments

Add comment

No comments yet.

Revolution Slider Options

  • Choose Slide Template

Add Custom Background Image

pensum for høyere studier, og har utviklet den verdenskjente Talawa teknikken. Teknikken undervises i dag i over 41 land. Thomas har også dyp faglig kompetanse på anti-diskriminerende og inkluderende praksis, ledet tidligere Afrikan Youth in Norway, og har vært rasismespesialist ved Antirasitisk Senter og medarbeider i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering. Thomas bidrar med disse faglige perspektivene og identietsarbeide inn i Drømmefanger prosjektet. 

 

Våren 2018 settes det opp timer på og Kulturhuset K1 på Tøyen, Kulturhuset Veitvet, samt en Sentrum-satsning i selveste Karl Johan. Prosjektteamet og dyktige instruktører vil sammen tilrettelegge for trygge, sosiale og utviklende dansemiljøer som lar unge føle mestring, samhold og tilhørighet på tvers av kulturelle, økonomiske og geografiske grenser.